Regler för hantering av båtbottnar innehållande TBT

Ni som har konstaterade rester av TBT-färg på era bottnar måste åtgärda detta innan båten kan läggas i vår hamn.

Vi kommer inte att förbjuda er att sjösätta men vi kan under rådande omständigheter inte erbjuda er plats i hamnen.

Vad kan man då som båtägare göra?

Ni som har fått nedslag på TBT-färger har fått, eller kommer inom kort att få, en mer detaljerad beskrivning om var på båten problemet finns. Flera av er kan åtgärda delar av skrovet och få båten godkänd. Andra har ett mer heltäckande problem.

Godkända åtgärder:

Färgen skall antingen avlägsnas eller täckas in.

Det finns godkända täckfärger som kapslar in TBT-läckaget. Men dessa är inte utan problem. Om ni målar med en sådan kan ni inte utnyttja båttvätten då det finns risk att ni skadar det tunna ytskiktet. Ni måste också noggrant bättra eventuella skador varje år. Slutligen så är den här metoden ytterst ett sätt att flytta fram saneringen några år. Förr eller senare måste ändå båten åtgärdas på ett mer slutgiltigt vis. Men det kan vara en metod för båtar som närmar sig skrotning eller för en båtägare som inte tänker ha båten kvar mer än ett par år och hellre skjuter över ansvaret till nästa ägare. Eller brist på tid att åtgärda båten i år. Metoden är ändå godkänd och fullt användbar.

Avlägsna färgen:

Här kan man i princip välja tre olika metoder. Alla kräver dock godkännande av intäckning från Smohf.

Blästring. En arbetsmetod som inte kräver så mycket manuellt arbete. Problemet är att den inte kan utföras på uppläggningsplatsen. Båten måste forslas till en blästerfirma som är godkänd för blästring av ytor med miljöfarliga ämnen. De finns med det är inte så många och det blir förhållandevis dyrt. Smohf kommer inte att godkänna blästring på vår uppläggningsplats.

Torrslipning. Kräver god intäckning, slipmaskin kombinerad med dammsugare med effektiv uppsamling av slipdamm och friskluftsmask. Allt detta kan man hyra från både båtbutiker och företag som hyr ut byggmaskiner. Kräver en hel del manuellt arbete.

Färgborttagningsmedel. Förmodligen den enklaste metoden. Kravet på intäckning av båten behöver inte vara lika strikt då det inte dammar på samma sätt. Inga krav på dammsugare och friskluftsmasker. Men kladdigt blir det säkert. Metoden finns beskriven i ett flertal båttidningar. Studera dessa innan ni börjar.

Slutligen om ni tänker täckmåla ska ni dokumentera arbetet med bilder och vilken färg ni använt. Detta skickar ni till miljöansvarig i Morarnas BK när arbetet är klart.

Om ni tänker blästra så bokar ni själva tid hos blästerfirma. När arbetet är avslutat skickar ni kopia på intyget till miljöansvarig i Morarnas BK.

Om ni tänker torrslipa eller använda färgborttagningsmedel måste intäckningen av båten godkännas av SMOHF. Det innebär en kostnad som jag inte kan beräkna idag. Därför vill jag att alla som tänker använda någon av dessa metoder anmäler detta till miljöansvarig i Morarnas BK. Sen kommer vi överens om en dag då all intäckning skall vara besiktningsbar. På det viset kan SMOHF godkänna alla på en gång. Dokumentera arbetet med bilder och skicka dessa till miljöansvarig i Morarnas BK när arbetet är klart.

Med Vänlig Hälsninfg

Pelle Lidberg
Miljöansvarig Morarnas BK