Uppdaterat dokument och revisionsberättelse

Balans- och resultatrapporten är uppdaterad och revisionsberättelse från revisorn finns under vårmöteshandlingarna under logga in.