Kontakt

Morarnas Båtklubb
Org.nr: 802401-5714
c/o Ingarö Kontorstjänst

13440 Gustavsberg

Odelbergssväg 9


Bankgiro: 5357-6567

För att maila någon i styrelsen klickar du på namnet i blått nedan.

   
Ordförande:
0706839407
”Projektledare för styrelsen”, nätverka med närliggande klubbar, kommun och Skärgårdsstiftelsen. Avtal, inköp, post, kontakt med myndigheter, förbereder styrelsemöten och föreningsmöten.
Kassör:
0708151416
Budget och uppföljning, bokföring, medlemsinbetalningar, budget, leverantörsfakturor, bankkontakt, post.
Kommunikation, web/IT:
Peter Kubulnieks
0739800515
Ansvarar/uppdaterar hemsidan, IT-frågor, Facebook. Bas-K.
Sekreterare:Mikaela Holst
0705745776
Sekreterare ansvarar för protokollföra styrelsemöten
Medlemsansvarig:
0702705191

Medlemsansvarig ansvarar för samtliga ärenden kring nya och avgående medlemmar. Alla frågor kring ”nycklar”.

Fastighets- och vägansvarigBjörn Sundberg0708723415
Ansvar för underhåll och drift av vägar, slänter och fastigheter inkl el- och vattenskåpen, mastskjulet, mastkran och ”stugorna”.
Fastighets- och vägansvarig: Peter Eriksson
0706240164
Ansvar för underhåll och drift av vägar, slänter och fastigheter inkl el- och vattenskåpen, mastskjulet, mastkran och ”stugorna”.
Vaktchef:
0739101250
All administration kring vaktbokning, vaktlistor, säkerhet, vaktföreskrifter, även bokningssystemet för vakt via hemsidan.
Hamnkapten:
0705439400
Alla frågor kring hamnplatser, bryggor och landgångar, dess tillbehör samt jollebryggor. Ansvar för städdagar i hamnen.
Miljöansvarig:
0705745776
Miljöstation, miljöpolicy och försäkringar.
Varvsansvarig:
0706935559
Alla frågor kring uppläggningsplatsen, torr- och sjösättningar, städdagar och underhåll av uppläggningen.