Morarnas bastusektion

Bastun som finns i norra delen i hamnen tillhör Morarnas bastusektion.
Medlem blir man genom att betala in 1 000 kr som är en engångsavgift och den får man således ej tillbaka om man ej längre vill vara medlem.
Vid betalning får man en egen nyckel.
Bastun används enligt normen först till kvarn.
Ved står var och en med själv.

Vid frågor eller ansökande gällande bastun kontakta:
Peter Vindby, 070-495 90 05, petercarlsson112@hotmail.com alternativt
Peter Eriksson, 070-624 01 64, erikssonpeter064@gmail.com