Båtsamverkan

Vi är nu certifierade för att vara med i Båtsamverkan.
Av försäkringsbolaget IF är vi klassade som ”Säker Hamn”, vilket innebär viss rabatt på försäkringspremien för de som har sin båtförsäkring hos IF.

Båtsamverkan innebär i korthet att vi tillsammans ser om varandras båtar

Med hjälp av engagerade båtgrannar kan många inbrott och stölder förebyggas. Detta innebär att:

  • båtägare kommer att vara mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området, pratar med okända eller noterar det som ser konstigt ut
  • att öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta mål uppnås genom ett socialt nätverk som skapas genom att båtägarna samarbetar, stöttar och hjälper varandra
  • att ta ställning för den som drabbats av skada och att bry sig om sin båtgranne
  • att båtägare samarbetar i ett område.

Som vanligt gäller att om du ser något ovanligt, kontakta båtägaren, styrelsen eller polisen på 11414 (icke nödfall) 112 (nödfall).

Vill du veta mer? Klicka här.