Kraftigt begränsad parkering 11-12 + 15-16 april

I slutet av vecka 15 och i början av vecka 16 skall vi jämna ut efter kabelgrävningen hösten 2023 med större entreprenadmaskiner i hamnområdet. Vi skall hyvla bort ojämnheter och fylla på med grus. Dessutom ska vi flytta en del av den stora sandhögen på höger sida före klubbhuset.

Parkering längs strandsidan är därför inte tillåtet på de områden som spärrats av med band. Parkera vid behov längs skogssidan och helst inne i den stora kurvan. Entreprenören jobbar vardagar så under helgen är det OK att parkera, speciellt om man vistas i hamnen.

Jollebryggan tömd på jollar

Jollebryggan har nu tömts på jollar.
De har placerats i slänten vid mastskjulet. Är en av dessa jollar din, se till att den placeras på ett bättre ställe, t ex uppläggningsplatsen eller den andra jollebryggan.
Jollarna är inte fastlåsta.
Du ansvarar för din egen jolle.
Av de kvarlämnade tretton jollarna var fem låsta.
Vajrar och kedjor har kapats för att kunna flytta jollarna.

Angående jollebryggan vid mastkranen

På båtklubbsmötet i förra veckan informerades medlemmarna om att jollebryggan vid mastskjulet är i mycket dåligt skick och behöver tömmas på de jollar som ligger där idag. Senast söndag 2024-04-07 skall jollarna vara bortplockade från bryggan samt vara uppmärkta med medlemsnummer av sina ägare. De kan tillfälligt placeras på stranden eller på den andra jollebryggan som ligger vid kurvan innan Lilla Moren (lilla bryggan) om det finns plats.

Jollar som ligger kvar efter ovanstående datum kommer att placeras i slänten vid mastkranen. Eventuella lås eller liknande anordningar som är fästa i bryggan kommer att klippas upp. Båtklubben ansvarar ej för vad som händer med dessa jollar.

Efter att jollebryggan tömts kommer den spärras av i avvaktan på att beslut fattas kring eventuella åtgärder av bryggan.