Parkering i hamnen, midsommarhelgen

Snart är det midsommar som många av oss vill tillbringa på våra båtar och det brukar då bli trångt i hamnen. Vi vill därför uppmärksamma alla att det är av yttersta vikt att vi alla följer och respekterar de regler och rekommendationer samt skyltningen som finns i hamnen så att alla får plats. Du kan läsa mer om reglerna på hemsidan, https://wp.morarna.se/about/stadgar-och-regler/parkering/

Parkera inte på vändzonerna. Parkerar ni mot vattnet på snedparkeringarna, se till att köra bilen så långt fram det går. Har ni flera bilar ser vi gärna att man endast har en bil i hamnen och att övriga ställs på uppläggningsplatsen. Trailers är aldrig tillåtna att parkera i hamnen.

Efter midsommarhelgen planeras rivning av gamla jollebryggan att påbörjas och större maskiner kommer att användas. Parkera därför inte i anslutning till bryggan om ni planerar att vara ute efter midsommarhelgen också.

Jollarna i klubben

Vi vill åter påminna om att ALLA jollar i klubben skall vara märkta med medlemsnummer och förvaras på anvisad plats. Jollar som inte brukas ansvarar man själv för borttransport från hamnen för att göra plats för andra medlemmars jollar.

Då den gamla jollebryggan vid mastskjulet är så skadad att den inte går att rädda kommer den att rivas med start vid midsommar. Utredning kring ny jolleförvaring pågår. Tillfälligt kan jollar som brukas förvaras på stranden mellan sjösättningsrampen och mastkranen.

Under onsdagen den 19/6 kommer jollarna i slänten som är omärkta att flyttas från hamnen. Information kring detta har gått ut till samtliga medlemmar som e-post eller som sms.

Nyheter kring båttvätten

Det har kommit en del frågor kring bokning av tider för båttvätten. För att det skall vara lättare att köra pågår justering av tvättens läge och beräknas vara på plats senast 10/6. Den kommer ligga på samma brygga som tidigare men ha en annan vinkel.

Då tvätten är på sin nya plats och provkörts kommer det finnas möjlighet att boka tid på hemsidan både för medlemmar och alla andra som vanligt igen.