Information om markföroreningar

Området för båtuppläggning av bland annat tungmetaller. Detta kan innebära en hälsorisk som är kopplad till direktintag av jord.

Små barn bör därför inte vistas inom båtklubbens område och hundägare bör inte låta hundar slicka på marken eller äta jord.

Den som vistas inom området bör undvika direkt kontakt med jorden. Tänk även på att tvätta händerna till exempel innan måltider.

Utifrån de mätningar och redovisade halter som utförts på likartad mark i andra områden bedöms risken för akuta hälsoeffekter som liten, både för barn och vuxna.

För mer information kontakta styrelsen eller vårt miljöombud. Alternativt Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Epost: miljoansvarig@morarna.se

Telefon: 073-801 01 98

Länk till dokumentet

Parkering inför Midsommar och semesterveckor

Nu börjar det närma sig Midsommar och semesterveckor. För att inte det ska bli parkeringskaos i sommar så vill vi påminna alla att i hamnen är det önskvärt att det parkeras en bil till varje båt. Under nästa vecka kommer parkeringen i hamnen att markeras upp. Från Styrelsens önskar vi att dessa förmaningar följs då det finns gott om plats på uppläggningsplatsen för övriga fordon att parkeras under Midsommar och sommaren.

MVH Styrelsen