Stöld av trailer på uppläggningsplatsen

Vi har fått besked om att en båtvagn har blivit stulen från uppläggningsplatsen under de senaste dagarna. Spår i snön avslöjar att stölden är gjort senaste dagarna.

Styrelsen har rekommenderat medlemmen att göra en polisanmälan.

För medlemmen är det tråkigt att bli av med sin båtvagn och lika tråkigt att inte kunna ta upp båten som planerat.

Ni som åker till hamnen eller in på uppläggningsplatsen, utan att låsa efter er gör det väldigt enkelt för en obehörig att komma in på området och eventuellt stjäla vår utrustning. Det är ingen hemlighet att vi vill att både bommen och grinden hålls låst vid varje tillfälle. Tyvärr är det alltför ofta det slarvas med att låsa efter in- och utpassering vilket underlättar för de som har svårt att skilja på ditt och mitt. Nu menar vi inte att det är en enskild medlems slarv som orsakat stöld av båtvagnen men det kan ha underlättat.

Om du har sett något misstänkt eller på annat sätt kan hjälpa till med att få klarhet i det här får gärna höra av sig till styrelsen.

Underhåll av bryggor – 200-bryggan

Nu när det är tomt, eller nästan tomt, på våra bryggor går vi i styrelsen inte i ide utan nu börjar vår högsäsong för bryggunderhåll.

Bland vinterns aktiviteter ingår att byta ut törnstockar på bryggor. Dessa är mycket viktiga för att y-bommar och öglor ska sitta säkert. Utan friska törnstockar riskerar vi problem med förtöjningar och det är mycket viktigt att dessa underhålls.

Du som vet med dig att du har skruvat fast något på din bryggplats, som bryggfender eller öglor, måste skruva loss dessa för att säkra att de inte försvinner. Vi försöker säkra att inget försvinner men vi kan inte lova att allt kommer tillbaka på rätt plats.

Därför vill vi gärna att du som har satt fast något eget i bryggan skruvar loss det nu och skruvar tillbaka det efter vintern.

Säkerheten främst

Som båtklubb är vi måna om säkerheten. Vi jobbar aktivt med att bryggor ska underhållas, det ska finnas räddningsstegar och frälsarkransar likväl som brandsläckare. Klubbhuset i hamnen har hjärtstartare och i båda klubbstugorna finns det första förband. Och klubben ställer höga krav på sina medlemmar att tänka på miljön både i hamnen och på uppläggningsplatsen.

Nu har vi även höjt säkerheten på vår hemsida genom att installera certifkat. För dig som besökare kan du se det i adressfältet här ovan, vi har nu ett hånglås synligt och adresssen föregås av “https”.

Du kan enkelt se klubbens certifikat genom att klicka på hänglåset ovan.

Och tänk på det här, sidor som inte har certifikat är mindre säkra. När du är ute på internet ska du vara vaksam på hänglåset, finns det inget hänglås ska du aldrig skriva in någon information om dig själv.

Tyvärr har vi haft lite komplikationer med hemsidan senaste tiden, när vi har installerat certifikat. Bland annat har formulär för medlemskö varit borta. Ser du något som är konstigt, eller om du saknar något på hemsidan, så hör av dig till vår webmaster!

Mätning av båtbottnar på uppläggningsplatsen och nytt diskussionsforum

En sval lördagsförmiddag var vi ett antal tappra medlemmar som samlades på uppläggningsplatsen för att leta efter tennbaserade bottenfärger. Till vår hjälp hade vi Happy Boat som hade utrustning för att snabbt kunna avgöra om en båt var fri från TBT-färger. Totalt var det runt 60 båtar som blev bedömda.

Tenn var tidigare en vanligt förekommande ingrediens i bottenfärger men har sedan länge varit förbjuden eftersom tennet har stor påverkan på miljön i vattnet.

Mätningen bestod att att båtens botten mättes på 8-10 platser runt om på botten. Fanns det någon mätpunkt som gav utslag om tenn så noterades det. Alla båtägare kommer att få besked om vad som visades på båten.

Under dagen diskuterades det mycket om hur man effektivast kan hantera en botten som visar på tenn i bottenfärgen och därför måste saneras. Det finns en del färgborttagningsmedel att använda liksom att skrapa. Från en närvarande medlem kom frågan om det inte kan skapas en sida här på hemsidan för diskussioner mellan medlemmar. Vi har inte haft något sådant tidigare men nu har vi satt ihop en första version av diskussionsforum.

Besök gärna vårt nya Morarnas diskussionsforum och registrera dig som användare. Forumet är öppet för alla besökare och är inte kopplat till medlemsskapet i klubben. Var gärna tålmodig med att allt inte är färdigt och översatt till svenska, vi jobbar på att få det färdigt men redan nu går det bra att skriva och läsa. Ny medlem i forumet blir du genom att skriva in epost-adress eller använda Facebook-inloggning.