Serviceplatser

Klubben har flera serviceplatser i hamnen för klubbens medlemmar med tillgång till el och vatten. Dessa är avsedda för tillfällig förtöjning under pågående arbete på egen båt.

En separat flytbrygga avsedd för service finns längst in i hamnbassängen, och det finns serviceplatser i början av bryggan vid mastkranen samt i början av långa bryggan. Under mastkranen finns också en serviceplats, den är främst avsedd för att kunna arbeta med segelbåtsriggar.