Parkering i hamnen, midsommarhelgen

Snart är det midsommar som många av oss vill tillbringa på våra båtar och det brukar då bli trångt i hamnen. Vi vill därför uppmärksamma alla att det är av yttersta vikt att vi alla följer och respekterar de regler och rekommendationer samt skyltningen som finns i hamnen så att alla får plats. Du kan läsa mer om reglerna på hemsidan, https://wp.morarna.se/about/stadgar-och-regler/parkering/

Parkera inte på vändzonerna. Parkerar ni mot vattnet på snedparkeringarna, se till att köra bilen så långt fram det går. Har ni flera bilar ser vi gärna att man endast har en bil i hamnen och att övriga ställs på uppläggningsplatsen. Trailers är aldrig tillåtna att parkera i hamnen.

Efter midsommarhelgen planeras rivning av gamla jollebryggan att påbörjas och större maskiner kommer att användas. Parkera därför inte i anslutning till bryggan om ni planerar att vara ute efter midsommarhelgen också.