Uppläggningsplatsen

En liten bit från hamnen har Morarnas Båtklubb sin uppläggningsplats. Den är upplyst, inhägnad och kameraövervakad för att minimera stöldrisken. På uppläggningsplatsen finns el samt sommarvatten.

Båtarna är placerade längs körbara gator, vilket har fördelen att båtarna inte är beroende av att intilliggande båtar sjösätts samtidigt.