Avgifter 2024

MBK avgifter 2024
Fastställs årligen av höstmötet.

Alla avgifterna – utom medlemsavgift och deposition- är från
och med 2022 inklusive 25 % moms

Avgifter märkta med * debiteras årligen
Köavgift till klubben 250 kr per år
Inträdesavgift 3000 kr, återbetalas ej
Nyckelavgift 375 kr per nyckel, max 2, återbetalas ej
Medlemsdeposition 3700 kr (ej moms)
Medlemsavgift * 700 kr (ej moms)
Påminnelseavgift 250 kr från och med påminnelse 2

Uppläggningsplats inkl. 25% moms
Vinter* 1.sept-31.maj 95 kr/m2 (beräknas Längd x Bredd x avgift)
Sommar 1.juni-31. aug 95 kr/m2 (beräknas Längd x Bredd x avgift)

Hamnplats sommarsäsong
inkl. 25% moms
Y-bom 4,5 m* 2500 kr
Y-bom 6,5 m* 3300 kr
Y-bom 8 m* 3500 kr
Y-bom 10 m* 3800 kr
Hamnplats vintersäsong 50 % av sommarplats
Hamnplats, korttidshyra 25 % av sommarplats per påbörjad månad

Vaktavgifter inkl. 25 % moms
Uteblivet vaktpass inom 5 år Giltig orsak avgörs av vaktansvarig
Första passet 2000 kr
Andra passet 2500 kr
Tredje passet 3500 kr
Fjärde passet Uteslutning ur klubben

Med ”sommarsäsong” avses perioden 1 april – 30 nov
Med ”vintersäsong” avses perioden 1 dec-31 mars
För att ha båt på uppläggningsplatsen efter 1.juni krävs överenskommelse med varvsansvarig.
För att ha båt i hamnen efter 30 nov krävs överenskommelse med
hamnkapten. För hamnplats under vintersäsong gäller speciella villkor –
se ”föreskrifter om upplåtelse, byte mm av bryggplats”