Klubbminan vid infarten till hamnen

Vid infarten till Morarnas Båtklubb står på berget en röd och svartmålad flytmina av gammal årgång. Den har stått där sedan många år och välkomnat besökare till hamnen.

I samband med att militären tog hand om en flytmina som dök upp i närheten av Gålö, mars 2017 *, kom frågan upp på ett styrelsemöte, om vår mina är en tom övningsmina eller skarpladdad. Om den är skarpladdad är det illa och om den dessutom skulle springa i luften kunde det ställa till med oreda i (den före detta) hamnen resonerades. Ingen ville frivilligt skruva isär den för att se om den var tom på sprängmedel.

Efter lite efterforskning fick vi följande bakgrund till Morarnas Mina.

När hamnen var nybyggd för många år sedan fanns det vågbrytare i vattnet runt hamnbassängen. Vågbrytarna bestod av stockar som var sammanbundna, så kallade stocklänsar, och vid inloppet låg bojar förankrade i botten med kättingar. Bojarna hade man fått av militären och var alltså gamla sjöminor som hade tömts och skulle kasseras. Med tiden blev ankarkättingarna rostiga och dåliga, och i samband med en riktigt ordentlig storm slet sig en boj och spolade upp på stranden i hamnen. Bojen bärgades och låg en tid på stranden innan hamnkapten Sven tog tag i saken och med traktorhjälp lyfte minan till sin plats att välkomna besökarna som kommer landvägen till hamnen.

Och varje år är det en idog medlem som bättrar på färgen på minan. Ingen har någonsin sett vem som målar men rykten säger att det är en liten tös som haft det som sin uppgift att under flera decennier hålla minan välmålad.

Trots att hamnen varit beskyddad av svenska militärens flytminor har det inte stoppat ubåtsbesök. Men det är en annan historia.

Har du själv minnen eller berättelser från din tid i Morarnas Båtklubb så skriv gärna ner dem och skicka till styrelsen så ser vi till att de blir bevarade och att fler får ta del av dem.

* Se försvarsmaktens hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/03/forsvarsmakten-identifierade-mina-i-stockholms-skargard/

Minan vid infarten till hamnen