Rapport från arbetsdagen 21/5

Tisdagen den 21:a maj hölls vårens arbetsdag i hamnen och på uppläggningsplatsen. Denna gång var det ”Sista Bryggan” (200-bryggan) som var kallade. Av 50 kallade ställde närmare 30 medlemmar upp, stort tack till dem!

Då det var så pass många närvarande löpte arbetet snabbt och smidigt. Förutom diverse mindre reparationer var det städning och röjning av sly m m som stod på schemat. En stor container vid uppläggningsplatsen fylldes med diverse skräp och området blev städat och fint.