Rapport från SMBFs Båtdagen 2019 (16/2)

Deltagare från Morarna var undertecknad, Robert Tryzell samt klubbens kassör, Christina Sedelius och Thore Hansson (visserligen representerade han Hägerstens båtklubb).

Utöver de sedvanliga punkterna som alla befalldes, diskuterades några propositioner lite mer ingående, bland annat den om hemsida / app, vilket fick ganska mycket kritik och mötets mening var att SMBFs styrelse ska undersöka alternativa sätt att förmedla informationen, som i sig inte är dålig.

Dessutom är propositionen om båtbottenprojektet underfinansierad med ca 700kkr och det söks andra intresseorganisationer för finansiering. Mötet enades om att bifalla propositionen med 1300 kkr till verksamhet under 2019.

SMBF har under året ekonomiskt stött 2 projekt utanför SMBFs geografiska verksamhetsområde, dels ett projekt för att skapa en båtsportled norrut från Strängnäs (till Mälarens båtförbund ca 75kkr) samt ett till att skapa en farledsbok, Öregrund – Örnsköldsvik (till Roslagens BF, 65kkr).

Ett av 2019 års projekt är att sätta ut bojar (liknande SXKs), dettta kräver dock fadderklubbar för skötsel, det är ännu inte klart hur det ska gå till.

Efter årsmötet informerade SBUs verksamhetschef om deras planer för framtiden, bl a kommer de att ta fram en egen metod/kalibrering baserad på XRF (liknande den som Happyboats har). Dock till ett mycket lägre pris.

En annan representant från SBU och Erika Roos från BDO informerade om moms och skatter, det betonades starkt vikten av att vara en ideell allmännyttig organisation.

Robert Tryzell