Jollebryggan tömd på jollar

Jollebryggan har nu tömts på jollar.
De har placerats i slänten vid mastskjulet. Är en av dessa jollar din, se till att den placeras på ett bättre ställe, t ex uppläggningsplatsen eller den andra jollebryggan.
Jollarna är inte fastlåsta.
Du ansvarar för din egen jolle.
Av de kvarlämnade tretton jollarna var fem låsta.
Vajrar och kedjor har kapats för att kunna flytta jollarna.