Angående jollebryggan vid mastkranen

På båtklubbsmötet i förra veckan informerades medlemmarna om att jollebryggan vid mastskjulet är i mycket dåligt skick och behöver tömmas på de jollar som ligger där idag. Senast söndag 2024-04-07 skall jollarna vara bortplockade från bryggan samt vara uppmärkta med medlemsnummer av sina ägare. De kan tillfälligt placeras på stranden eller på den andra jollebryggan som ligger vid kurvan innan Lilla Moren (lilla bryggan) om det finns plats.

Jollar som ligger kvar efter ovanstående datum kommer att placeras i slänten vid mastkranen. Eventuella lås eller liknande anordningar som är fästa i bryggan kommer att klippas upp. Båtklubben ansvarar ej för vad som händer med dessa jollar.

Efter att jollebryggan tömts kommer den spärras av i avvaktan på att beslut fattas kring eventuella åtgärder av bryggan.