Kraftigt begränsad parkering 11-12 + 15-16 april

I slutet av vecka 15 och i början av vecka 16 skall vi jämna ut efter kabelgrävningen hösten 2023 med större entreprenadmaskiner i hamnområdet. Vi skall hyvla bort ojämnheter och fylla på med grus. Dessutom ska vi flytta en del av den stora sandhögen på höger sida före klubbhuset.

Parkering längs strandsidan är därför inte tillåtet på de områden som spärrats av med band. Parkera vid behov längs skogssidan och helst inne i den stora kurvan. Entreprenören jobbar vardagar så under helgen är det OK att parkera, speciellt om man vistas i hamnen.