Årets arbets- och städdag för medlemmar kommer att äga rum tisdagen den 21 maj

Det här året tillhör du som har bryggplats på sista bryggan (f.d 200-bryggan) kallad till denna korta arbetsdag. Arbetet pågår c:a 18:00-20:00.

I hamnen vi ska då bl. a röja, samla ihop och transportera bort sly längs strandkanten, klippa gräs, städa undan gamla plankor och städa upp stranden nedanför klubbstugan strax intill sjösättningsrampen. Vi skall också transportera allt brännbart till containern som står utanför uppläggningsplatsen. Tag med egna verktyg för detta om du har möjlighet.

På uppläggningsplatsen ska vi plocka gamla plankor och skräp och presenningar och passa på att slänga annat brännbart i container

Glöm inte att skriva upp dig på deltagarlistan i klubbhuset – då slipper du bli kallad nästa gång. Alla medlemmar i Morarnas Båtklubb har som bekant skyldighet att medverka vid arbetsdagar enligt våra stadgar.