Andra sjösättningen lördag 18/5

Nu på lördag är årets andra och sista sjösättning som arrangeras av båtklubben. Vi påminner därför om att parkeringsförbud råder på uppläggningsplatsen under hela dagen.

Respektera också parkeringsreglerna i hamnen då det sannolikt kommer vara mycket liv och rörelse där också med stuvning av båtar, påmastningar – utöver att det kommer vara fint väder och många använder sin båt.