Parkeringen

Nu har vi gjort lite markeringar på marken på parkeringen. Och om ni upplever att det är snävt med plats så vill jag bara informera om att jag har använt min Volvo V70 kombi som riktmärke och parkerat och sedan markerat bakom. Detta för att ge plats för eventuella räddningsfordon som måste kunna nå hela hamnområdet. Skyltar på alla ingångar till bryggorna är uppsatta med parkeringsrestriktionerna så att vi alla kan hjälpas åt så inte parkeringen blir allt för stökig under midsommar och under sommaren.

MVH Styrelsen

Information om markföroreningar

Området för båtuppläggning av bland annat tungmetaller. Detta kan innebära en hälsorisk som är kopplad till direktintag av jord.

Små barn bör därför inte vistas inom båtklubbens område och hundägare bör inte låta hundar slicka på marken eller äta jord.

Den som vistas inom området bör undvika direkt kontakt med jorden. Tänk även på att tvätta händerna till exempel innan måltider.

Utifrån de mätningar och redovisade halter som utförts på likartad mark i andra områden bedöms risken för akuta hälsoeffekter som liten, både för barn och vuxna.

För mer information kontakta styrelsen eller vårt miljöombud. Alternativt Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Epost: miljoansvarig@morarna.se

Telefon: 073-801 01 98

Länk till dokumentet