Parkeringen

Nu har vi gjort lite markeringar på marken på parkeringen. Och om ni upplever att det är snävt med plats så vill jag bara informera om att jag har använt min Volvo V70 kombi som riktmärke och parkerat och sedan markerat bakom. Detta för att ge plats för eventuella räddningsfordon som måste kunna nå hela hamnområdet. Skyltar på alla ingångar till bryggorna är uppsatta med parkeringsrestriktionerna så att vi alla kan hjälpas åt så inte parkeringen blir allt för stökig under midsommar och under sommaren.

MVH Styrelsen