Information om markföroreningar

Området för båtuppläggning av bland annat tungmetaller. Detta kan innebära en hälsorisk som är kopplad till direktintag av jord.

Små barn bör därför inte vistas inom båtklubbens område och hundägare bör inte låta hundar slicka på marken eller äta jord.

Den som vistas inom området bör undvika direkt kontakt med jorden. Tänk även på att tvätta händerna till exempel innan måltider.

Utifrån de mätningar och redovisade halter som utförts på likartad mark i andra områden bedöms risken för akuta hälsoeffekter som liten, både för barn och vuxna.

För mer information kontakta styrelsen eller vårt miljöombud. Alternativt Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Epost: miljoansvarig@morarna.se

Telefon: 073-801 01 98

Länk till dokumentet