Parkeringen i Hamnen

Nu kommer Midsommar och tänk på att följa de parkeringsregler vi har infört! Samt när ni parkerar i hamnen ställ er hela vägen fram till kanten så det finns utrymme bakom bilen för minst en Brandbil ska kunna köra in.

Styrelsen