Parkering Midsommarhelgen

Nu stundar midsommar och önskar att alla som har fler än en bil till sin båtplats ställer upp övriga bilar på uppläggningsplatsen. De är trångt i hamnen och önskan är en bil per båt. Samt tänk på att köra mot vattnet och lämna inte en 1-1,5m lucka mellan bilen och kanten. Det blir så trångt bakom och risken är att brandbilar får svårt att ta sig fram i händelse av en brand.
trevlig Midsommar Styrelsen.