Parkering Midsommar

Nu har vi klippt gräs och rensat sly fram till lilla Moren så kör fram till kanten när ni parkerar. Då kan vi på en del ställen Å parkera mot berget också.

Obs! Beakta rasrisken på en del platser och se alltid till att det är minst 2.8 m vägbana kvar när ni parkerar.

Trevlig Midsommar. 
Styrelsen