Medlemssida på Facebook

Efter förslag från medlemmar har vi gjort en Facebookgrupp på Facebook endast för medlemmar. Denna kommer vara en sluten grupp endast för medlemmar i klubben. Vår nuvarande Facebooksida är öppen men när medlemmar behöver prata med varandra om vaktbyten, hjälp eller något annat så är tanken att denna Facebookgrupp ska kunna vara en plattform för den dialogen. Alla medlemmar behövs godkännas med Medlemsnummer.

Länk till Facebooksidan.

MVH Styrelsen