Parkering i hamnen

För allas trevnad vill vi att de parkeringsregler som finns inom hamnområdet respekteras.

Innebär att P-förbud råder efter skylten, vändplan är till för att vända på – inte att bilar ska parkeras där!