Mycket begränsad parkering i hamnen!

På måndag 23 okt påbörjas ett omfattande schaktningsarbete för att installera nya elkablar i hamnen innanför grinden. Även Vattenfall kommer att gräva ner kabel på hela sträckan mellan Morarnas gård och klubbhuset innanför grinden i hamnen

Arbetena väntas pågå under resten av oktober och hela november. Under denna tid är det ytterst begränsade möjligheter att parkera i hamnområdet. 

Se detaljer kring parkering i separat mail till alla medlemmar i MBK

För ytterligare info -kontakta  hamnkapten@morarna.se”