Kallelse till vårmötet 2024

Kallelsen till vårmötet har skickats ut via mail. Den finns också att ladda ner under ”Vår- och höstmöten” i medlemsdelen som kräver inloggning.