Hundlortar i hamnen

Till alla som rastar hundar inom hamnområdet. Snälla, ta upp bajset efter din hund!

Sopcontainer finns vid den allmänna bryggan och sjösättningsrampen /bron över till ön, där du kan kasta påsen.