Grävarbete i hamnen

Arbetet med att förnya elnätet i hamnen är i full gång. Under kommande arbetsvecka kommer det att vara mycket svårt att rör sig med bil i området, speciellt mellan grinden och klubbstugan. Under helgerna är det fullt möjligt att nå bryggplatserna. Arbetet beräknas vara klart under november.

För ytterligare information hamnkapten@morarna.se