BAS-K, städdag, boka upptagning.

Bas-K ligger nere till Måndagen den 29/8 p.g.a uppdatering till en ny version.

Vi har även flyttat städdagen från den 14/9 till den 12/9. Det kommer att gå att boka upptagning av båten på plats på städningen av uppläggningsplatsen.

Webmaster