Rapport från SMBFs Båtdagen 2019 (16/2)

Deltagare från Morarna var undertecknad, Robert Tryzell samt klubbens kassör, Christina Sedelius och Thore Hansson (visserligen representerade han Hägerstens båtklubb).

Utöver de sedvanliga punkterna som alla befalldes, diskuterades några propositioner lite mer ingående, bland annat den om hemsida / app, vilket fick ganska mycket kritik och mötets mening var att SMBFs styrelse ska undersöka alternativa sätt att förmedla informationen, som i sig inte är dålig.

Dessutom är propositionen om båtbottenprojektet underfinansierad med ca 700kkr och det söks andra intresseorganisationer för finansiering. Mötet enades om att bifalla propositionen med 1300 kkr till verksamhet under 2019.

SMBF har under året ekonomiskt stött 2 projekt utanför SMBFs geografiska verksamhetsområde, dels ett projekt för att skapa en båtsportled norrut från Strängnäs (till Mälarens båtförbund ca 75kkr) samt ett till att skapa en farledsbok, Öregrund – Örnsköldsvik (till Roslagens BF, 65kkr).

Ett av 2019 års projekt är att sätta ut bojar (liknande SXKs), dettta kräver dock fadderklubbar för skötsel, det är ännu inte klart hur det ska gå till.

Efter årsmötet informerade SBUs verksamhetschef om deras planer för framtiden, bl a kommer de att ta fram en egen metod/kalibrering baserad på XRF (liknande den som Happyboats har). Dock till ett mycket lägre pris.

En annan representant från SBU och Erika Roos från BDO informerade om moms och skatter, det betonades starkt vikten av att vara en ideell allmännyttig organisation.

Robert Tryzell

Utbildningar nedan är inställda

Morarnas Båtklubb erbjuder två olika utbildningar för att bli mer förberedd om det oväntade skulle inträffa. Utbildningarna hålls i samarbete med Civilförsvaret i Haninge.

Kursen “Hemberedskap för minst 72 timmar” hålls den 20/2, på Gärsarnas Gård på Gålö. Vid nedfarten till båtklubben. Vi börjar klockan 18:30 och slutar 20:00.

Läs mer på Civilförsvarets sida om Hemberedskap.

Första hjälpen med Hjärt- och lungräddning (HLR) hålls vid två tillfällen. Första tilfället är den 23/2 mellan 11:00 och 14:00, och ett nytt tillfälle den 9/3 mellan 11:00 och 14:00.

Mer information finns på Civilförsvarets sida om HLR.

Observera att Hemberedskap är obligatoriskt för att vara med på kursen i Hjärt och Lungräddning.Här kan du anmäla dig!

En ljusning i en mörk tid

Som vi skrev om för några dagar sedan har vi haft inbrott på uppläggningsplatsen och motorer, utombordare, stals och försvann från klubben.

Men nu har motorer kommit till rätta tack vare en rådig medlem som installerat spårsändare på sin motor! Genom att spårsändaren markerade var motorn fanns kunde en tjuvgömma avtäckas där tre motorer hittades.

Det är fortfarande alldeles för onödigt att vi ska behöva vara med om inbrott men att det kunde lösas så fort är ändå en ljusning i en mörk tid!