Kontakt

Morarnas Båtklubb
Org.nr: 802401-5714
Box 3112, 136 03 Haninge
Bankgiro: 5357-6567

För att maila någon i styrelsen klickar du på namnet i blått nedan.

Ordförande:
070-683 94 07
”Projektledare för styrelsen”, nätverka med närliggande klubbar, kommun och Skärgårdsstiftelsen. Avtal, inköp, post, kontakt med myndigheter, förbereder styrelsemöten och föreningsmöten.
Kassör:
0708-15 14 16
Budget och uppföljning, bokföring, medlemsinbetalningar, budget, leverantörsfakturor, bankkontakt, post.
Kommunikation, web/IT:
070-345 05 04
Protokollföring från förenings- och styrelsemöten. Ansvarar/uppdaterar hemsidan, Facebook. Bas-K.
Medlemsansvarig:
070-574 57 76
Samtliga ärenden kring nya och avgående medlemmar. Alla frågor kring “nycklar”.
Fastighets- och vägansvarig Åke Flink 070-874 29 26
Ansvar för underhåll och drift av vägar, slänter och fastigheter inkl el- och vattenskåpen, mastskjulet, mastkran och “stugorna”.
Fastighets- och vägansvarig: 070-413 02 17
Ansvar för underhåll och drift av vägar, slänter och fastigheter inkl el- och vattenskåpen, mastskjulet, mastkran och “stugorna”.
Vaktchef:
070-693 55 59
All administration kring vaktbokning, vaktlistor, vaktföreskrifter, även bokningssystemet för vakt via hemsidan.
Hamnkapten:
070-543 94 00
Alla frågor kring hamnplatser, bryggor och landgångar, dess tillbehör samt jollebryggor. Ansvar för städdagar i hamnen.
Miljöansvarig:
073-801 01 98
Miljöstation, miljöpolicy, försäkringar och säkerhet.
Varvsansvarig:
070-693 55 59
Alla frågor kring uppläggningsplatsen, torr- och sjösättningar, städdagar och underhåll av uppläggningen.