Kontakt

Morarnas Båtklubb
Org.nr: 802401-5714
Box 3112, 136 03 Haninge
Bankgiro: 5357-6567

För att maila någon i styrelsen klickar du på namnet i blått nedan.

   
Ordförande:
070-683 94 07
”Projektledare för styrelsen”, nätverka med närliggande klubbar, kommun och Skärgårdsstiftelsen. Avtal, inköp, post, kontakt med myndigheter, förbereder styrelsemöten och föreningsmöten.
Kassör:
0708-15 14 16
Budget och uppföljning, bokföring, medlemsinbetalningar, budget, leverantörsfakturor, bankkontakt, post.
Kommunikation, web/IT:
070-345 05 04
Ansvarar/uppdaterar hemsidan, IT-frågor, Facebook. Bas-K.
Sekreterare:Mikaela Holst
070-574 57 76
Sekreterare ansvarar för protokollföra styrelsemöten
Medlemsansvarig:
070-2705191

Medlemsansvarig ansvarar för samtliga ärenden kring nya och avgående medlemmar. Alla frågor kring ”nycklar”.

Fastighets- och vägansvarigErik Nydert0733447055
Ansvar för underhåll och drift av vägar, slänter och fastigheter inkl el- och vattenskåpen, mastskjulet, mastkran och ”stugorna”.
Fastighets- och vägansvarig:
Öystein Arnesen
070-413 02 17
Ansvar för underhåll och drift av vägar, slänter och fastigheter inkl el- och vattenskåpen, mastskjulet, mastkran och ”stugorna”.
Vaktchef:
073-9101250
All administration kring vaktbokning, vaktlistor, säkerhet, vaktföreskrifter, även bokningssystemet för vakt via hemsidan.
Hamnkapten:
070-543 94 00
Alla frågor kring hamnplatser, bryggor och landgångar, dess tillbehör samt jollebryggor. Ansvar för städdagar i hamnen.
Miljöansvarig:
070-574 57 76
Miljöstation, miljöpolicy och försäkringar.
Varvsansvarig:
070-693 55 59
Alla frågor kring uppläggningsplatsen, torr- och sjösättningar, städdagar och underhåll av uppläggningen.