Information från polisen – båtsamverkan

BÅTRELATERADE BROTT 120101 – 190104

Kanske det inte är det första man förknippar med jul och nyår men det är del som passar på att stjäla båtmotorer även då.

Stöld ur eller från båt.
Håga industriområde.

Stöld av båtmotor

Gålö
Skälåkersvägen, 2 st
Lännåkersviken 

Muskö
Högvägen, 2 st
Havsbadsvägen
Furuskatevägen
Rummevägen

Dalarö
Dalarö båtklubb, Dalarö Varvsväg

Kommunpolisen Haninge / Nynäshamn