Information från polisen – båtsamverkan

BÅTRELATERADE BROTT 

Stöld av drevhus, 190511-15, Karlslunds marina
Stöld från båt som stod uppställd för vinterförvaring

DALARÖ

Stöld av båtmotor, 190521, 04.00, Smådalarö
Patrull uppmärksammar en bil som står märkligt parkerad. I bilen hittas en båtmotor som man misstänker är stulen.

MUSKÖ

Stöld av kåpa till båtmotor, 190301 – 190412, Bergsliden 

Tillgrepp av båt och båtmotor, 190530, Kullviksvägen
Båten var fastlåst vid en brygga. Tampar och kätting är kapade. Båten hittas drivande en bit från platsen och motorn är då tillgripen.

GÅLÖ

Stöld av båt och båtmotor, 190522-27, Skälåkersvägen, Morarnas båtklubb.
Båten låg förtöjd vid en brygga.

HÅGA INDUSTRIOMRÅDE
Stöld av båtmotor, 190522-23, Industrivägen

Kommunpolisen Haninge / Nynäshamn