Avgifter

Avgifter 2021
Fastställs årligen av höstmötet
Avgifter märkta med * debiteras årligen
Köavgift till klubben 200 kr per år
Inträdesavgift 2500 kr, återbetalas ej
Nyckelavgift 300 kr per nyckel, max 2, återbetalas ej
Medlemsdeposition 3700 kr
Medlemsavgift * 700 kr
Påminnelseavgift 200 kr från och med påminnelse 2
Uppläggningsplats
Vinter* 1.sept-31.maj 85 kr/m2 (beräknas Längd x Bredd x avgift)
Sommar 1.juni-31. aug 85 kr/m2 (beräknas Längd x Bredd x avgift)
Hamnplats sommarsäsong
Y-bom 4,5 m* 2200 kr
Y-bom 6,5 m* 2900 kr
Y-bom 8 m* 3100 kr
Y-bom 10 m* 3400 kr
Hamnplats vintersäsong 50 % av sommarplats
Hamnplats, korttidshyra 25 % av sommarplats per påbörjad månad

Viten
Uteblivet vaktpass inom 5 år Giltig orsak avgörs av vaktansvarig
Första passet 1500 kr
Andra passet 2000 kr
Tredje passet 3000 kr
Fjärde passet Uteslutning ur klubben
Med ”sommarsäsong” avses perioden 1.april – 30.nov
Med ”vintersäsong” avses perioden 1.dec-31.mars
För att ha båt på uppläggningsplatsen efter 1.juni krävs överenskommelse med varvsansvarig.
För att ha båt i hamnen efter 30. nov krävs överenskommelse med
hamnkapten. För hamnplats under vintersäsong gäller speciella villkor –
se ”föreskrifter om upplåtelse, byte mm av bryggplats”

MBK höstmöte 2020-11-19