Avgifter

Fastställes årligen på höstmötet.
Avgifter märkta med * debiteras årligen

Inträdesavgift 2500 kr
Medlemsavgift* 700 kr
Medlemsdeposition 3700 kr
Nyckelavgift 300 kr
Vinterplats* 85kr/kvm (Beräknas L x B x Avgiften)
Hamnplats Y-bom 4,5m* 2200 kr
Hamnplats Y-bom 6,5m* 2900 kr
Hamnplats Y-bom 8m* 3100 kr
Hamnplats Y-bom 10m* 3400 kr

För att ha båt på vinteruppläggningsplatsen efter 1/6 krävs överenskommelse med hamnkapten. Ordinarie avgift för vinterplats debiteras då för sommaren. I hamnen ska inga båtar ligga kvar efter 31/12 utan tillstånd. Båtar som nyttjar hamnen under vintern debiteras avgift för ordinarie hamnplats.

Tillgång till el är inte tillåten under vintern, utan tillstånd från hamnkapten. Faktisk kostnad för el debiteras separat enligt överenskommelse.