Parkering


Innanför bommen gäller följande bestämmlser:

OBS!– Inga kärror av något slag får parkeras inom området. Dessa parkeras vid vinteruppläggningsplatsen.

  • Snedparkering skall tillämpas på båda sidorna där bredden så tillåter, i övrigt parkering längs med vägen.


Observera avståndet
till mastskjulet så man kan ta ut eller lägga i masterna.
(Gäller året runt)

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \<–12m—>Mast-skjul
——————————————

Detta för att göra det möjligt att parkera så många som möjligt.

Respektera LASTZON vid bryggramperna.