Anmälan till utbildningar

Morarnas Båtklubb erbjuder två olika utbildningar för att bli mer förberedd om det oväntade skulle inträffa. Utbildningarna hålls i samarbete med Civilförsvaret i Haninge.

Kursen “Hemberedskap för minst 72 timmar” hålls den 20/2, på Gärsarnas Gård på Gålö. Vid nedfarten till båtklubben. Vi börjar klockan 18:30 och slutar 20:00.

Läs mer om vad vi kommer att gå igenom på Civilförsvarets sida om Hemberedskap.

Första hjälpen med Hjärt- och lungräddning (HLR) hålls den 23/2 mellan 11:00 och 14:00, och ett nytt tillfälle den 9/3 mellan 11:00 och 14:00.

Mer information finns på Civilförsvarets sida om HLR.

Observera att Hemberedskap är obligatoriskt för att vara med på kursen i Hjärt och Lungräddning.

Anmälan till utbildning

Sista anmälningsdag är den 15 februari för alla utbildningar.