Villkor för Morarnas Båtklubb Gålö, MBK, forum

Forumvillkor

Den här diskussionsplatsen hanteras av Morarnas Båtklubb Gålö (MBK). Det är avsett som en plats för en seriös diskussion mellan användarna. Medlemskapet är gratis och fritt för allmänheten. Medlemskapet i forumet är inte kopplat till medlemsskapet i Morarnas Båtklubb.

Användare, registrering och signaturer

Endast medlemmar kan skriva inlägg på MBKs forum. Inläggen kan dock läsas av alla besökare på sajten. Inläggen granskas inte innan de blir synliga i forumet. I forumet gäller därför inte det utgivaransvar som annars gäller för MBKs redaktionella innehåll. Här ansvarar skribenterna själva för vad de skriver.

Den som registrerar sig som medlem ska uppge sann information som sig själv som person. Detta för att vi ska kunna spåra eventuella brott mot forumvillkoren, eller lagbrott. Genom att registrera dig som medlem samtycker du till att Morarnas Båtklubb Gålö behandlar dina personuppgifter. Om MBK upptäcker att personinformationen inte är sann kommer medlemmen omedelbart att stängas av. Genom att bli medlem samtycker du till att MBK får spara dina personuppgifter även om du blir avstängd från att använda forumet. Syftet med detta är att förhindra de som missbrukar forumet att åter bli medlemmar efter avstängning.

Du kan som medlem skriva inlägg under ett profilnamn som du väljer själv. MBK garanterar din anonymitet och att vi förvarar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.

Regler för inlägg

Inlägg får inte:

  1. innehålla hets mot folkgrupp.
  2. innehålla politisk, rasistisk eller religiös propaganda.
  3. innehålla hot, förtal, förolämpning eller i övrigt vara kränkande, diskriminerande och/eller stötande.
  4. innehålla formuleringar eller annat material som kan upplevas som pornografiska, obscena, stötande, vulgära eller oanständiga.
  5. sprida falsk information i syfte att påverka kursen på värdepapper, så kallad otillbörlig marknadspåverkan.
  6. innehålla annonsering av kommersiella tjänster eller för externa föreningar.
  7. innehålla länkar till webbsidor med olagligt eller opassande material.
  8. bryta mot annans upphovsrätt genom att t. ex återge annans text eller bild i dess helhet.
  9. i övrigt på något annat sätt bryta mot lag eller förordning.
  10. vara skrivna på andra språk än svenska eller engelska då MBK inte har möjlighet att kontrollera eller övervaka dessa.

I övrigt gäller att medlemmar ska hålla en god ton gentemot varandra. I forumet diskuteras allt som rör sjöliv och båtar. Åsikten är fri och den medlem som inte kan respektera andras åsikter, utan bemöter dem med hån, beskyllningar eller smädeord, kan komma att stängas av.

Ett överdrivet omfattande skrivande på forumet, som vi kallar spam, kan också ge grund för avstängning.

Den som skriver på forumet ansvarar själv för att inlägg inte bryter mot forumvillkoren eller mot lag eller förordning. Den som begår ett lagbrott kommer att polisanmälas. Lägger du märke till ett inlägg eller en signatur som bryter mot forumvillkoren, lag eller förordning ber vi dig anmäla detta med den anmälningsknapp som finns i anslutning till inlägget. Denna knapp syns bara för inloggade medlemmar.

MBK förbehåller sig rätten att utan förklaring och utan att först ta kontakt med medlemmen ta bort inlägg och/eller stänga av medlemmar.

Forumet modereras av utsedd ledamot av styrelsen i MBK. Moderatorns uppdrag är att granska inlägg som anmäls av användarna. I uppdraget ingår inte att följa alla inlägg. Därför är det viktigt att du som användare anmäler inlägg som du reagerar emot.

Citering

Citerar du från artiklar eller marknadsbrev så ber vi dig att alltid ange källan. Citering är ur upphovsrättslig synvinkel tillåten om det motiveras av ändamålet och i övrigt överensstämmer med god sed. Beakta dock upphovsrätten genom att inte lägga ut andras texter i dess helhet och i originalskick. Sådana citeringar kommer att tas bort.

Länkning

Det går inte att publicera html-kod på forumet. Hänvisar du till en länk så kommer adressen (URL:en) automatiskt att aktiveras om hela länkadressen anges korrekt inklusive http:// – till exempel https://www.morarna.se. Se i övrigt punkt 7 under regler för inlägg.

Friskrivning

MBK har ingen möjlighet att kontrollera att all information som skrivs på forumet är korrekt, tillförlitlig eller välgrundad och MBK garanterar därför inte heller detta. MBK lägger inga kvalitetskrav på de inlägg som skrivs även om det naturligtvis är trevligare att läsa bra inlägg än dåliga. Det ligger i sakens natur att olika inlägg håller olika kvalitet. Det är helt upp till dig som användare att läsa inläggen väl medveten om detta faktum och med kritiska ögon införstådd om att innehållet är skrivet av våra användare och med de olika intressen de kan ha.

Var skeptisk till påstådda faktauppgifter som skrivs utan källhänvisning. Sådana påståenden ska betrakats som åsikter.

MBK friskriver sig helt från ansvar vad gäller lagbrott och dess påföljder som kan begås i forumet.

Dessa villkor gäller vid var tid, även om de uppdateras efter det att användaren godkänt dem i samband med registreringen.

PS

Det är viktigt att inte blanda ihop MBKs Forum med medlemsskapet i Morarnas Båtklubb. Vill du ansöka om medlemskap så besök gärna hemsida, https://ww.morarna.se och gå till sidan ”Medlemsansökan”.