Vatten på uppläggningsplatsen – uppdaterat

Våra vattenansvariga jobbar intensivt med att få igång vattnet. Idag är vatten tillgängligt i stugan på uppläggningsplatsen. Det är ännu fruset i marken och inget vatten i vattenposter på uppläggningsplatsen och inget vatten i klubbstugan i hamnen.

Eftersom det inte finns vatten i klubbstugan är det inte lämpligt att använda toaletten.


Uppdatering 10/4

Nu är vattnet tillgängligt på uppläggningsplatsen, även i vattenposterna. Klubbstugan i hamnen är fortfarande utan vatten men arbete pågår att få igång även vattnet i hamnen.