Stormvarning – kontrollera och uppdatera förtöjningarna

SMHI har utfärdat varning för kraftiga vindar under helgen med start fredag kväll. Vi uppmanar därför våra medlemmar att gärna kontrollera sina förtöjningar på båtar i hamnen.

Vet du med dig att dina tampar är bristfälliga eller om det var länge sedan du tittade till din båt så planera gärna in ett besök under fredagen.