Stöld & stöldförsök

Natten mellan 1-2 juli råkade klubben ut ovälkomna besökare. En motor är stulen och borta. Påbörjat stöldförsök på ytterligare en motor. Nattvakten uppmärksammade det hela strax efter klockan 02.00 och 3-4 ”figurer” sprang hukandes upp i skogen.

Inga bilar eller båtar har hörts inom området. Samtliga grindar var låsta då nattvakten patrullerat alla bryggor tidigare.

Båtägarna är underrättade och ombedda göra polisanmälan.

Viktigt att tänka på för alla:
Vid passering genom grind ska den alltid låsas. Även om grinden var öppen när du kom.

Båtvagnar, släpvagnar får inte parkeras inom hamnområdet, både av utrymmesskäl då parkeringsplatserna behövs för bilarna samt även ur säkerhetssynpunkt.