Stöld av trailer på uppläggningsplatsen

Vi har fått besked om att en båtvagn har blivit stulen från uppläggningsplatsen under de senaste dagarna. Spår i snön avslöjar att stölden är gjort senaste dagarna.

Styrelsen har rekommenderat medlemmen att göra en polisanmälan.

För medlemmen är det tråkigt att bli av med sin båtvagn och lika tråkigt att inte kunna ta upp båten som planerat.

Ni som åker till hamnen eller in på uppläggningsplatsen, utan att låsa efter er gör det väldigt enkelt för en obehörig att komma in på området och eventuellt stjäla vår utrustning. Det är ingen hemlighet att vi vill att både bommen och grinden hålls låst vid varje tillfälle. Tyvärr är det alltför ofta det slarvas med att låsa efter in- och utpassering vilket underlättar för de som har svårt att skilja på ditt och mitt. Nu menar vi inte att det är en enskild medlems slarv som orsakat stöld av båtvagnen men det kan ha underlättat.

Om du har sett något misstänkt eller på annat sätt kan hjälpa till med att få klarhet i det här får gärna höra av sig till styrelsen.