Mätning av bottenfärger 17 november

Nu har vi en bokad tid för mätning av bottenfärgernas innehåll av tungmetaller.

Mätning kommer bara att ske vid ett tillfälle.
Lördagen den 17/11 kl 09.30-12.00.

Kostnaden är 450-500 kronor per båt och beroende på hur många vi blir.

Anmäl intresse snarast till miljoansvarig@morarna.se eller med ett sms till 0706839407.

Viktigt:
I intresseanmälan vill vi ha: Medlemsnummer, platsnummer på uppläggningsplatsen och ett telefonnummer vi kan nå er på. Samt om ni kan närvara eller inte vid mätningen.

Så här går det till:
Mängden metaller på båtbottnar varierar i allmänhet. För att få ett så tillförlitligt värde som möjligt mäter vi därför på åtta olika platser per båt (tre på styrbordssidan, tre på babordssidan och två på roder/akter). Vi mäter metallerna koppar, zink, tenn och bly och svaret ges som mikrogram metall per kvadratcentimeter. Resultaten redovisas i en rapport där varje resultat för varje metall på varje enskild mätplats på båten listas. Vi räknar också ut ett medelvärde för varje metall för båten. Läs mer om oss och metoden på www.happyboat.se

OBS! Mätningen går fortare om varje båt är märkt på ett tydligt (och enhetligt) sätt och som ägare bör du helst även närvara vid mätningen. Kan du inte närvara behöver du meddela det i svarsmailet till miljoansvarig@morarna.se, se text ovan.