Information från Gålö Båtklubb, GBK70

Den 15 oktober informerades om skadegörelse på en grannklubb:

Sönderklippta staket på Gålö Båtklubb! Nära Tomta stugan, Upptäckt av våra vakter.

Informationen kommer från Facebook-gruppen: Gålö Båt och Grannsamverkan