Renovering av Lilla Moren


Nu är vi klara med årets renovering av Lilla Moren och två tredjedelar av bryggan är nu som ny. Dessutom fixade vi två helt nya platser längst ut på bryggan.

I nästa år planerar vi att fixa återstående del och sen kan vi nyttja den i minst 20 år till.
Sammanlagt ca 25 medlemmar har medverkat en, två eller tre hela arbetsdagar och vi har gjort en betydande insats. Vi har rivit loss och burit 450 bräder till containern och burit ut lika många nya och fäst dem med mer än 2200 skruvar. Det var tidvis t.o.m. trångt på bryggan men vi klarade tack och lov hela jobbet utan att någon fick ofrivilligt bad. 
Med så många flitiga medlemmar som gärna gör en insats för Morarnas Båtklubb kan vi göra storverk och spara betydande belopp jämfört med att köpa dessa tjänster. 
Tack alla som medverkat!

Öystein & Leif 

Parkerings Restriktioner 2021

Nu när sommarsäsongen närmar sig ämnar vi att flagga för parkeringen i hamnen ska bli så bra så möjligt denna sommarsäsong.

Förra året var det vissa helger och speciellt storhelgen Midsommar väldigt mycket bilar och trångt. Under sommaren kommer vi att pröva med att ha några förmaningar gällande parkeringen. Vår önskan är att dessa förmaningar följs och respekteras för allas trevnad.

Om alla medlemmar parkerar en bil i hamnen och resterande bilar som tillhör medlemsnumret parkerar på uppläggningsplatsen på anvisad plats. Vi gör detta för att vi inte ska behöva införa regler utan hoppas att en förmaning ska räcka. Det största farhågor vi har är att det blir en brand i hamnen och att räddningsfordon inte kan komma fram i hamnen p.g.a. bilar står i vägen.

Vi i styrelsen kommer tydliggöra parkeringen i hamnen inför säsongen och anvisningar på uppläggningsplatsen samt märka ut “genvägen” genom skogen från uppläggningsplatsen till hamnen.

MVH Styrelsen