Information från Polisen i Haninge-Nynäshamn

Den här texten har Polisen lagt ut på Facebook, idag 29/11:

Varning! Senaste veckan har en båtmotor på Muskö stulits från vinterupptagen båt. Samt tre motorer från Östnora båtklubb. I Östnora skedde stölderna från båtar som fortfarande ligger i vattnet. 
Tillsammans med era notiser om klippta lås och staket bör alla vara på sin vakt. Polisens nattpatruller informeras om ovan händelser för er kännedom.

Från klubben vill vi påminna om vikten av att vara vaksam och verkligen låsa både bommen och grindar efter sig. Grindar gäller både på bryggor och uppläggningsplatsen.

Stöld av trailer på uppläggningsplatsen

Vi har fått besked om att en båtvagn har blivit stulen från uppläggningsplatsen under de senaste dagarna. Spår i snön avslöjar att stölden är gjort senaste dagarna.

Styrelsen har rekommenderat medlemmen att göra en polisanmälan.

För medlemmen är det tråkigt att bli av med sin båtvagn och lika tråkigt att inte kunna ta upp båten som planerat.

Ni som åker till hamnen eller in på uppläggningsplatsen, utan att låsa efter er gör det väldigt enkelt för en obehörig att komma in på området och eventuellt stjäla vår utrustning. Det är ingen hemlighet att vi vill att både bommen och grinden hålls låst vid varje tillfälle. Tyvärr är det alltför ofta det slarvas med att låsa efter in- och utpassering vilket underlättar för de som har svårt att skilja på ditt och mitt. Nu menar vi inte att det är en enskild medlems slarv som orsakat stöld av båtvagnen men det kan ha underlättat.

Om du har sett något misstänkt eller på annat sätt kan hjälpa till med att få klarhet i det här får gärna höra av sig till styrelsen.

Underhåll av bryggor – 200-bryggan

Nu när det är tomt, eller nästan tomt, på våra bryggor går vi i styrelsen inte i ide utan nu börjar vår högsäsong för bryggunderhåll.

Bland vinterns aktiviteter ingår att byta ut törnstockar på bryggor. Dessa är mycket viktiga för att y-bommar och öglor ska sitta säkert. Utan friska törnstockar riskerar vi problem med förtöjningar och det är mycket viktigt att dessa underhålls.

Du som vet med dig att du har skruvat fast något på din bryggplats, som bryggfender eller öglor, måste skruva loss dessa för att säkra att de inte försvinner. Vi försöker säkra att inget försvinner men vi kan inte lova att allt kommer tillbaka på rätt plats.

Därför vill vi gärna att du som har satt fast något eget i bryggan skruvar loss det nu och skruvar tillbaka det efter vintern.

Säkerheten främst

Som båtklubb är vi måna om säkerheten. Vi jobbar aktivt med att bryggor ska underhållas, det ska finnas räddningsstegar och frälsarkransar likväl som brandsläckare. Klubbhuset i hamnen har hjärtstartare och i båda klubbstugorna finns det första förband. Och klubben ställer höga krav på sina medlemmar att tänka på miljön både i hamnen och på uppläggningsplatsen.

Nu har vi även höjt säkerheten på vår hemsida genom att installera certifkat. För dig som besökare kan du se det i adressfältet här ovan, vi har nu ett hånglås synligt och adresssen föregås av “https”.

Du kan enkelt se klubbens certifikat genom att klicka på hänglåset ovan.

Och tänk på det här, sidor som inte har certifikat är mindre säkra. När du är ute på internet ska du vara vaksam på hänglåset, finns det inget hänglås ska du aldrig skriva in någon information om dig själv.

Tyvärr har vi haft lite komplikationer med hemsidan senaste tiden, när vi har installerat certifikat. Bland annat har formulär för medlemskö varit borta. Ser du något som är konstigt, eller om du saknar något på hemsidan, så hör av dig till vår webmaster!