Extra tider som Boatwasher kommer att ha öppet inför upptagningarna

Nedanstående tider är “extra” tider, kopplade till våra upptagningsdagar. som du ha möjlighet att bottentvätta din båt!
21 september: 10.00-17.00
22 september: 10.00-17.00
28 september: 14.00-18.00
29 september: 09.00-18.00
12 oktober: 10.00-17.00
13 oktober: 09.00-14.00
Det finns även lite “strötider” för att kunna tvätta men då måste du kontakta Boatwasher. Kundservice 08-663 32 89 eller 070-578 41 24.