Full toatank

Toatanken är full vilket innebär att du inte kan använda toaletten i klubbstugan och inte heller tömma båtens tank vid tankstationen.

Tömning sker under nästa vecka.