Vattenbrist

Det är nu konstaterat att dricksvattnet i hamnen är på upphällningen och det är viktigt att ta med eget dricksvatten.

Alternativt sök upp öppna hamnar med vatten, som macken på Dalarö som har vatten tillgängligt under öppettider.

Dikning – Blommor – Klubbstugan

Dikning på uppläggningsplatsen

Inför sommarens diktning på uppläggningsplatsen är alla vagnar och bockar inflyttade ett par meter från diket.

Blommor

Snälla nattvakt! Känn på blomjorden – behöver de vatten? Det finns en vattenkanna på altan så vattna gärna vid behov då kanske blommorna överlever torkan!

Vad ingår i “vakttjänsten”

Utöver själva “vaktandet” så vill jag bara poängtera punkt 10 i vaktföreskrifterna – för allas trevnad måste vi hjälpas åt att hålla klubbstugan ren och fräsch.